מה כל כך קשה להבין
אולי אתה לא ממש מאמין
שיד מכוונת עושה כאן הכל
בחיים זה לא רק לשתות ולזלול.

....טוב להודות
מילים ולחן - ריש לקיש

Sign in & Sign up