כשמו כן הוא - תיקון לנפשלהפעיל ולהכין ממחטות כי את הדמעות אי אפשר לעצור !!!תיקון אמיתי לנשמה ...