Переселение душ
Литературная иллюстрация
http://mmgitik.com/publ/literaturnye_prilozhenija/rej_bredberi_vino_iz_oduvanchikov/2-1-0-126