ניגון ברסלב עתיק - "ויבוא עמלק". אברהם בלטי ואחיה אשר כהן אלורו | Balti and Achiya
https://youtu.be/MSaKH1FEGdI