תהילים פרק קלב - Tehillim-132
https://youtu.be/PVOVPw1-su8