ספר שמעתי, מאמר מד. עניין רשות הרבים.כל זמן שאנשים נמצאים ברשות הרבים, נקרא להם - ולא יראו האמת. ומהי רשות הרבים? כל זמן שיש לאדם ב' רצונות (לקבל ולהשפיע). הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך לבורא, אבל עדיין הוא גם חושב שלאדם שייך משהו. (...). כל זמן שאדם נמצא ברשות הרבים (...) אין בכוחו לראות האמת.(Из книги Шамати. Маамар 44, тема Общественного владения.Все время что люди находятся в Общественном владении, говорится о них, что они не увидят правды. Но что такое "Общественное владение"? Это все то время, что есть у человека два желания (как отдавать, так и получать). Он верит, что весь мир принадлежит Творцу, но еще пока также думает, что что-то принадлежит человеку. И все то время, что находится человек в Общественном владении - не в его силах видеть правду).