Кто это такой? — מִי זֶה זֶה «ми зэ зэ»
С кем? — עִם מִי «им ми»
Кому/к кому? — לְמִי «лэ ми»
От кого? — מִמִי «мими́»
О ком? — עַל מִי «аль ми»
У кого? — אֵצֶל מִי «эцэ́ль ми»
Чей/чья/чьё — שֶׁל מִי «шэль ми»
Кого? — אֶת מִ «эт ми»
Что? — מָה «ма»
Что это? — מָה זֶה «ма зэ»
Что это такое? — מָה זֶה זֶה «ма зэ зэ»
К чему/зачем? — לְמָה «лэма́»
От чего? — מִמָה «мима́»
О чем? — עַל מָה «аль ма»
Что? (в винительном падеже) — אֶת מָ «эт ма»
Почему? — לָמָה «ла́ма»/מַדּוּעַ «маду́а»
Где? — אֵיפֹה «э́йфо»
Откуда? — מִאֵיפֹה «миэ́йфо»/מֵאַיִן «мэа́ин»
Когда? — מָתַי «мата́й»
Куда? — לְאָן «леа́н»
Как? — אֵיך «э́йх»
Сколько? — כַּמָה (ка́ма)
На сколько? — לְכַּמָה «лэка́ма»
Можно? — אֻפְשַׁר «эфша́р»
Какой/который? — אֵיזֶה (э́йзэ)
Какая/которая? — אֵיזוֹ (э́йзо)
Какие/которые — אֵלוּ (э́лю)
Обратите внимание: в иврите не существует вопросительного местоимения «какое/которое», из-за отсутствия среднего рода.
При встрече«Ма шлом+местоименное окончание» — довольно универсальная фраза (в дословном переводе: «как твой мир». Образована от слова «шало́м» — мир.), с помощью неё можно спросить «как дела» у кого угодно в разных формах:
מַה שלוֹמךָ «ма шломха́» (при обращении к мужчине)
מַה שלוֹמֵך «ма шломэ́х» (женщине)
מַה שלוֹמכֶם «ма шломхэ́м» (при обращении к группе мужчин, или обществу женщин, но если среди них есть хотя бы один мужчина)
מַה שלוֹמכֶן «ма шломхэ́н» (при обращении к обществу женщин)
Помимо местоименного окончание к данному вопросу можно добавить ещё:
Как дела у твоей семьи? — מה שלום המשפחה «ма шлом hамишпаха́»
Как дела у мамы? — מה שלום אמא «ма шлом и́ма»
Как дела у папы? — מה שלום אבא «ма шлом а́ба» и т.д.
Как дела? — מָה עִנייָנִים «ма иньяни́м»
Следующая серия вопросительных слов отсутствует в употреблении русского языка, поэтому в качестве перевода мы обозначим их фразой «как дела?», но также приведем вариант дословного перевода:
Что слышно? — מַה נִשמָע «ма нишма́»
Что случается? — מַה קוֹרֶה «ма корэ́»
Как положение? — מַה מַצָב «ма маца́в»
Что идёт? — מַה הוֹלֵךְ «ма hоле́х»
Как идёт? — אֵיך הוֹלֵךְ «э́йх hоле́х»
Что нового? — מַה חָדָשׁ «ма хада́ш»
Расширяем словарный запасЧто ты делаешь? (мужчине) — מה אתה עושה «ма ата́ осэ́»
Что ты делаешь? (женщине) — מה את עושה «ма ат оса́»
Что ты хочешь? (м.р.) — מה אתה רוצה «ма ата́ роцэ́»
Что ты хочешь? (ж.р.) — מה את רוצה «ма ат роца́»
Что тебе нужно? (м.р.) — מה אתה צריך «ма ата́ цари́х»
Что тебе нужно? (ж.р.) — מה את צריך «ма ат цриха́»
Что ты сказал? — מה אמרתה «ма ама́рта»
Что ты сказала? — מה אמרת «ма ама́рт»
Что ты думаешь о…? (м.р.) — מה אתה חושב על «ма ата́ хошэ́в аль…»
Что ты думаешь о…? (ж.р.) — מה את חושבת על «ма ат хошэ́вэт аль…»
Ты понимаешь? (м.р.) — אתה מבין «ата́ мэви́н»
Ты понимаешь? (ж.р.) — את מבינה «ат мэвина́»
Кто там? — מי שם «ми шам»
С чего вдруг? — מה פתאום «ма пито́м»
Как это называется на иврите? — איך זה נקרא בעברית «э́йх зэ никра́ бэиври́т»
Как это называется? — איך זה נקרא «эйх зэ никра́»
Где это находится? — איפה זה נמצא «э́йфо зэ нимца́»
Где есть…? — איפה יש «э́йфо еш…»
Где есть туалет? — איפה יש שירותים «э́йфо еш шэрути́м»
Как далеко отсюда…? — כמה רחוק מכאן «ка́ма рахо́к мика́н…»
Как мне попасть в…? (м.р.) — איך אני מגיע ל «эйх ани́ маги́а лэ…»
Как мне попасть в…? (ж.р.) — איך אני מגיע ל «эйх ани́ магия́ лэ…»
Где ты живешь? — איפה אתה גר «э́йфо ата́ гар»
Куда ты идешь? (м.р.) — לאן אתה הולך «лэа́н ата́ hолэ́х»
Куда ты идешь? (ж.р.) — לאן את הולכת «лэа́н ат hолэ́хэт»
Куда ты едешь? (м.р.) — לאן אתה נוסעה «лэа́н ата́ носэ́а»
Куда ты едешь? (ж.р.) — לאן את נוסעת «лэа́н ат носа́ат»
Когда ты едешь? (м.р.) — מתי אתה נוסע «мата́й ата́ носэ́а»
Когда ты едешь? (ж.р.) — מתי את נוסעת «мата́й ат носа́ат»
Ты можешь мне помочь? (м.р.) — אתה יכול לעזור לי «ата́ яхо́ль лаазо́р ли»
Ты можешь мне помочь? (ж.р.) — את יכולה לעזור לי «ат яхоля́ лаазо́р ли»
Что случилось? — מה קרה «ма кара́»
Сколько это стоит? — כמה זה עולה «ка́ма зэ оле́»
Где можно купить…? — איפה אפשר לקנות «э́йфо эфша́р ликно́т…»
Можно это посмотреть? — אפשר לראות את זה «эфша́р лиро́т эт зэ»
У тебя есть? (м.р.) — יש לך «еш леха́»
У тебя есть? (ж.р.) — יש לך «еш лах»
Что здесь написано? — מה כתוב כאן «ма кату́в кан»
Где я могу найти…? (м.р.) — איפה אני יכול למצוא את «э́йфо ани́ яхо́ль лимцо́а эт…»
Где я могу найти…? (ж.р.) — איפה אני יכולה למצוא את «э́йфо ани́ яхоля́ лимцо́а эт…»
Который час? — מה השעה «ма hашаа́»
В котором часу? — באיזה שעה «бэ э́йзэ шаа́»
Как ты себя чувствуешь? (м.р.) — איך אתה מרגיש «э́йх ата́ марги́ш»
Как ты себя чувствуешь? (ж.р.) — איך את מרגישה «э́йх ат маргиша́»
Что с тобой/что у тебя есть (м.р.) — מה יש לך «ма еш леха́»
Что с тобой/что у тебя есть (ж.р.) — מה יש לך «ма еш лах»
Как туда добраться? — איך מגיעים לשם «э́йх магии́м лэша́м»
Что поделать/что делать? — מה לעשות «ма лаасо́т»
Верно/правильно? — נכון «нахо́н»
Сколько раз? — כמה פעמים «ка́ма паами́м»
Можно войти? — אפשר להיכנס «эфша́р лэhиканэ́с»
Можно поговорить с…? — אפשר לדבר עם «эфша́р лэдабэ́р им…»
Можно это сделать? — אפשר לעשות את זה «эфша́р лаасо́т эт зэ»
Можно попросить у тебя…? (м.р.) — אפשר לבקש ממך «эфша́р лэвакэ́ш мимха́…»
Можно попросить у тебя…? (ж.р.) — אפשר לבקש ממך «эфша́р лэвакэ́ш мимэ́х…»
Здесь можно курить? — אפשר לעשן כאן «эфша́р лэашэ́н кан»