update: Барух а-Шем, малыша выписали домой!!!! Большое спасибо всем за молитвы!!!!-------------------------------------------------------------------------------------------------------Друзья, очень прошу молиться за нашего маленького племянника, 8 месяцев от роду. Как многие из вас наверное помнят, он родился с некоторыми проблемами, и долго находился в больнице, и сейчас снова госпитализирован с судорогами не ясного происхождения.
ЙОСЕФ БЕН ЭЙНАТ - рефуа шлема! Заранее благодарю всех!

Вступление: Леху неранена лА-донай, нариа лецур йиш\'эну. Некадема фанав бетода, бизмирот нариа ло. Ки Эль гадоль А-донай, уМэлэх гадоль аль коль элоим.
לְכוּ, נְרַנְּנָה לַיהוָה; נָרִיעָה, לְצוּר יִשְׁעֵנוּ. נְקַדְּמָה פָנָיו בְּתוֹדָה; בִּזְמִרוֹת, נָרִיעַ לוֹ. כִּי אֵל גָּדוֹל יְהוָה; וּמֶלֶךְ גָּדוֹל, עַל-כָּל-אֱלֹהִים.
1. Ашрэй аиш ашэр ло алах баацат решаим увдэрэх хатаим ло амад, увмошав лэцим ло яшав. (2) Ки им беторат А-донай хэфцо, увторато йэгэ йомам валайла. (3) Веая ке-эц шатуль аль палгэй майим ашэр пирйо йитэн беито веалэу ло йиболь, вехоль ашэр яасэ яцлиах. (4) Ло хэн арешаим, ки им камоц ашэр тидефэну руах. (5) Аль кэн ло якумурешаим бамишпат, вехатайм баадат цадиким. (6) Ки йодэа А-донай дэрэх цадиким, ведэрэх решаим товэд.
א אשרי האיש-- אשר לא הלך, בעצת רשעים;ובדרך חטאים, לא עמד, ובמושב לצים, לא ישב.ב כי אם בתורת יהוה, חפצו; ובתורתו יהגה, יומם ולילה.ג והיה-- כעץ, שתול על-פלגי-מים:אשר פרייו, ייתן בעיתו--ועלהו לא-ייבול; וכול אשר-יעשה יצליח.ד לא-כן הרשעים: כי אם-כמוץ, אשר-תידפנו רוח.ה על-כן, לא-יקומו רשעים--במשפט; וחטאים, בעדת צדיקים.ו כי-יודע יהוה, דרך צדיקים; ודרך רשעים תאבד.
Псалом 20. Ламнацэах мизмор ле-Давид. (2) Яанха А-донай бейом цара, йесагэвха шэм Элоэй Яаков. (3) Йишлах эзреха микодэш, уми-Цийон йисадэка. (4) Йизкор коль минхотэха, веолатеха йидашенэ сэла. (5) Йитэн леха хилвавэха, вехоль ацатеха йемалэ. (6) Неранена бишуатэха увшэм Элоэну нидголь, йемалэ А-донай коль миш\'алотэха. (7) Ата ядати ки ошиа А-донай мешихо, яанэу мишемэй кодшо, бигвурот йэша йемино. (8) Элэ варэхэв ве-элэ васусим, ваанахну бе-шэм А-донай Элоэну назкир. (9) Эма кареу венафалу, ваанахну камну ве-нитодад. (10) А-донай ошиа, амэлэх яанэну вейом корэну.
תהילים פרק כ
א למנצח, מזמור לדויד.ב יענך יהוה, ביום צרה; ישגבך, שם אלוהי יעקוב.ג ישלח-עזרך מקודש; ומציון, יסעדך.ד יזכור כל-מנחותיך; ועולתך ידשנה סלה.ה ייתן-לך כלבבך; וכל-עצתך ימלא.ו נרננה, בישועתך-- ובשם-אלוהינו נדגול;ימלא יהוה, כל-משאלותיך.ז עתה ידעתי-- כי הושיע יהוה, משיחו:יענהו, משמי קודשו-- בגבורות, ישע ימינו.ח אלה ברכב, ואלה בסוסים;ואנחנו, בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.ט המה, כרעו ונפלו; ואנחנו קמנו, ונתעודד.י יהוה הושיעה: המלך, יעננו ביום-קוראנו.
Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.
מִי יִתֵּן מִצִּיּוֹן יְשׁוּעֻת יִשְׂרָאֵל, בְּשׁוּב יְהוָה שְׁבוּת עַמּוֹ, יָגֵל יַעֲקֹב יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל. וּתְשׁוּעַת צַדִּיקִים מֵיְיָ מָעוּזָּם בְּעֵת צָרָה. וַיַּעְזְרֵם יְיָ וַיְפַלְּטֵם, יְפַלְּטֵם מֵרְשָׁעִים וְיוֹשִׁיעֵם כִּי חָסוּ בוֹ.-------------------------------------------------------------------------------------------Молитва за больного:Ана мэлэх рахум веханун , йеи рацон милефанеха шэтитмале рахамим аль коль холей амеха Йисраэль увифрат:ЙОСЕФ бен ЭЙНАТ амуталь азе эрэс девай, утрапеа рефуа шелэма , ки ата берахамеха рофе холей амеха Исраэль. Викуям алав микра шэкатув Ад-най йисадену аль эрэс девай коль мишкаво афахта вехольйо . Улмаан зехут Авраам ахуз беХесед , Ицхак нэзар биГвура, Яаков ахуз беТиферет, Моше ахуз беНецах , Аарон ахуз бе Од, - терапеа рефуа шлема , ветациль мимавет нафшо, ветаамидэу аль амедо , вихи мэхольйо. Ве аф аль пи шэядану шээйн ану кедаим леитпалель аль ацмену , миколь шэкэн аль ахэрим, ах самну рахамэха нэгэд энену , ки рахум ата , веата шомеа тефилат коль пэ. Лахен бевошэт паним атану левакэш рахамим ветахануним авур ЙОСЕФ бен ЭЙНАТ :ахоле азе Эль на рефа на ло , ветавриэа ветахалимэа утхазекэа . Увхоах шетайим веэсрим отийот Торатеха акедоша шэкибалну беар Синай , тифтах ле ЙОСЕФ бен ЭЙНАТ :ахоле азе : шаарей аруха умарпе, шаарей вериут , шаарей гила , шаарей дерор, шаарей од, шаарей зехут, шаарей хэмла , шаарей хэдва , шаарей това , шаарей йешуа, шаарей хапара , шаарей лэв таор , шаарей мехила, шаарей неимут, шаарей семиха , шаарей эзра, шаарей федут, шаарей цидкут, шаарей комемийут, шаарей рефуа шлема, шаарей симха , шаарей тешуа. Вейизахер лефанеха коль цидкото ашэр аса у (увеней вето) лифней хисэ рахамеха , леамлиц тов баадо веаль титенеу бенэфэш ойвав . Асэ лемаан шемэха, асэ лемаан йеминеха , асэ лемаан Торатеха, асэ лемаан кедушатеха! Йъю ле рацон имрей фи, веэгъон либи лефанеха А-донай цури вегоали. Амен веамен!