Элока де Раби Меир Анени!
Спасибо Дворе за напоминание.